Adoçim

ADOÇİM ÇİMENTO YOZGAT AKDAĞMADENİ BÖLGE BAYİİ

 

PORTLAND ÇİMENTOSU 
 
TS EN 197 – 1 , CEM I  42,5 R
 
Portland çimentosu klinkeri ve alçıtaşından oluşmaktadır. Yüksek oranda klinker içermesi nedeniyle dayanım kazanımı hızlı, mukavemeti yüksektir. Genel kullanım amaçlıdır. Prefabrikte uygulamalarında olduğu gibi erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılması uygundur.
 
Genel kullanım alanları ; 
 
•         Beton ve betonarme borular
•         Briket ve karo üretimi
•         Çok katlı ve yüksek betonarme yapılar
•         Demiryolu traversleri
•         Genel amaç için her türlü inşaat
•         Havalimanı pist ve apron betonları
•         Her türlü saha (yer, zemin) betonu
•         Hidroelektrik santrali - baraj inşaatları
•         İnce kesitli betonarme imalatları
•         Kaldırım betonları
•         Kayar - kalıp sisteminin kullanıldığı yapılar
•         Tünel - kalıp sisteminin kullanıldığı yapılar
•         Köprü, tünel, viyadük vb. projeler
•         Kütle betonları
•         Prefabrik betonarme yapı elemanları üretimi
•         Silo, su deposu, su kanalı veya kanaletlereli betonlar
•         Tarımsal depo ve silo inşaatları
•         Temel betonları
•         Yapı güçlendirme işleri
•         Yapılarda tamirat ve tadilat işleri
•         Yol kaplamaları
•         Yüksek dayanım veya erken yüksek dayanım gerektiren betonlar

PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO
 
TS EN 197-1, CEM II / A-M (P-L) 42,5 N
 
 
Standartlarda tanımlanmış oranda kütlece % 6-20 mineral katkı, % 94-80 portland çimento klınkeri ve az miktarda priz düzenleyicinin beraber ve ince şekilde öğütülmesi sonucu elde edilen hidrolik bir bağlayıcıdır. 
 
Genel Kullanım Alanları:
 
* Yüksek dayanımlı betonlar
* İnce kesitli betonarme imalatları
* Yüksek betonarme yapılar
* Yapı güçlendirme işleri
* Zemin takviyesi enjeksiyon imalatları
* Silolar ve su depoları
* Yol kaplamaları ve pist
* Kayar-kalıp / tünel-kalıp sisteminin kullanıldığı yapılar
* Beton boru imalatları
* Kilitli parke taşı imalatı
* Bims blok duvar elemanları imalatı